Skoči na glavno vsebino

Na pustni torek, 5. 3. 2019, je na šoli prav zares potekal šolski otroški parlament na temo Šola in šolski sistemi, ki jo obravnavamo že drugo leto. Mladi parlamentarci so se na delavnici dotaknili tem ocenjevanje, poučevanje in odnosi, ki jim vedno znova vzbujajo vprašanja ter razmišljanja. Učitelji in ravnatelj so jim skušali na tak in drugačen način odgovoriti na njihova razmišljanja in vprašanja. Na zasedanju smo zastavili tudi akcijski načrt za sodelovanje učencev pri pripravi dni dejavnosti in pregledali uresničitev lanskih sklepov.

Zasedanja se je udeležil tudi gospod župan David Klobasa in vzpodbudil parlamentarce k aktivnemu sodelovanju in prispevku tako na nivoju šole kot na nivoju občine.

Na zasedanju smo izbrali tudi parlamentarce, ki so našo šolo zastopali na medobčinskem otroškem parlamentu v Lenartu. To so bili Luka Žan Tekavec, 9. r, Lucija Drumlič in Stela Tavželj iz 8. r ter dva opazovalca Jan Emeršič in Dino Pondelak iz  5. r.

Zasedanje smo zaključili z sledečimi sklepi:

1. V naslednjem šolskem letu se organizacija in izvedba šolskega OP načrtuje kot dan dejavnosti.

2. V naslednjem šolskem letu učenci od 6. do 9. razreda skupaj z mentorjem organizirajo izbrani dan dejavnosti.

3. Učenci bodo tudi v prihodnje oblikovali jedilnike po razredih, ki bodo uvrščeni na jedilnik šole.

4. Učenci si želimo, da učitelji pri pouku razlagajo učno snov, uporabljajo različne aktivne metode, povezujejo snov z življenjskimi primeri ter da ustvarjamo po skupinah.

5. Učitelji pri ocenjevanju lahko nagradijo tudi učenčev trud, odnos ter delo pri predmetu.

6. Na šoli skrbimo za spoštovanje v odnosu učenec – učitelje ter med učenci oz. vrstniki.

 

Dostopnost