Skoči na glavno vsebino

PRAVILA V ŠOLSKI KNJIŽNICI – KNJIŽNIČNI RED

1. ČLANSTVO
Članstvo v šolski knjižnici je prostovoljno. Član šolske knjižnice postane vsak učenec ob vstopu v šolo, člani pa so tudi vsi delavci šole. Člani šolske knjižnice ne plačujejo članarine. Vsi morajo dosledno upoštevati knjižnični red.

2. IZPOSOJA
Uporabnik lahko ima naenkrat v izposoji tri izvode knjižnega gradiva (izjemoma več, če le-tega potrebuje za pripravo referata oz. seminarske naloge).

Rok za vračilo izposojenega gradiva je 14 dni, pred iztekom štirinajstih dni lahko izposojo enkrat podaljša za naslednjih 7 dni, razen gradiva za domače branje in angleško oz. nemško bralno značko.

Gradiva, izposojenega v šolski knjižnici, ni dovoljeno izposojati dalje (sošolcem, prijateljem, drugim osebam).

Do izteka tega roka izposoje mora uporabnik gradivo vrniti v knjižnico. Če ga ne vrne v določenem izposojevalnem roku, si dodatnega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, posamezne enciklopedije, revije in časopisi) je uporabnikom knjižnice na voljo le v čitalnici in se ne izposoja na dom.

Ob koncu šolskega leta je potrebno vso izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.

3. ODŠKODNINA ZA IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO GRADIVO
Izgubljeno ali poškodovano gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, pa mora uporabnik nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

4. UPORABA RAČUNALNIKA V KNJIŽNICI
V knjižnici je možna tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta, in sicer po predhodnem dogovoru s  knjižničarko ter ob upoštevanju ustreznih navodil. Dostop je omejen na odprtost knjižnice. Računalnik je namenjen predvsem za delo, ki je sestavni del  pouka (sestava in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta). Uporaba računalnika  v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarko). Računalnik v knjižnici ni namenjen uporabi spletnih klepetalnic, igranju igric, obiskovanju spornih spletnih strani, nakupovanju preko spleta, brisanju nameščenih programov ipd.

5. OBNAŠANJE V KNJIŽNICI IN ČITALNICI
Knjižnica in čitalnica sta prostora, kjer lahko vsak prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja  na pouk in najde svoj mir, zato se v knjižnici vedemo temu primerno.

Dostopnost