Skoči na glavno vsebino

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole.
Skrbi za informacije in ideje, ki so osnova za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi. Učence opremlja s spretnostmi za vseživljenjsko učenje in razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot odgovorni državljani.

Poslanstvo šolske knjižnice je, da nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

(Prirejeno po Manifestu o šolskih knjižnicah)

Dostopnost