LDN 2020/2021

Spoštovani, objavljam Letni delovni načrt OŠ IN VRTEC SV. TROJICA za šolsko leto 2020/2021, ki je bil sprejet na 3. redni seji Sveta zavoda 30. 9. 2020. LDN_20_21   Darko Škerget ravnatelj

več...
Dostopnost