Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, učenci in zaposleni!

Inšpektorat RS za šolstvo in šport pri opravljanju nadzora v šoli in vrtcih v zadnjem času ugotavlja povečano število kršitev Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS CoV2 (Ur.l.RS,št. 188/20 in novele), ki določa obvezno uporabo zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih. Zato prosimo, da ste pozorni na to, da se v prostorih šole in vrtca dosledno uporablja zaščitna maska, ki so jo dolžni uporabljati  starši, vsi zaposleni, vsi učenci v skupnih prostorih in učenci 6. do 9. razreda tudi pri pouku (z izjemami kot je npr. pouk športa), razen vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok pomočnikov vzgojiteljev pri neposrednem delu z otroki. Epidemija še vedno traja zato čuvajmo zdravje z upoštevanjem navodil NIJZ.

Darko Škerget

ravnatelj

Dostopnost