Skoči na glavno vsebino

Likovno snovanje je enoletni izbirni predmet vezan na razred:
Likovno snovanje I – 7. razred, likovno snovanje II – 8. razred, Likovno snovanje III – 9. razred. Učenec 8. in 9. razreda lahko obiskuje tudi Likovno snovanje I ali II, če tega predmeta še ni obiskoval v 7. ali 8. razredu.

 IMG 1709v

S svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne vzgoje. Likovna umetnost pomaga otroku pri razvoju njegove celotne osebnosti. Vsebine so zasnovane po posameznih likovnih področjih na temeljih likovnega pojmovanja, ki jih učenec nadgrajuje glede na njegove sposobnosti. Učenci praktično in teoretično razvijajo občutljivost likovnega mišljenja, opazovanja, zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in ročne spretnosti na področjih risanja, slikanja in kiparstva.

LIKOVNO SNOVANJE I – 7. r. – vsebina:

 • Kompozicija likovnega dela
 • Prikazovanje površin
 • Nastanek in vrsta pisav
 • Učinkovanje barvnih ploskev
 • Moda
 • Oblikovanje kipov iz različnih materialov

LIKOVNO SNOVANJE II – 8. r. – vsebina:

 • Prikazovanje likovnega prostora
 • Vidni-vizualno ravnovesje – računalniško oblikovanje
 • Nastanek črte z gibanjem točke – dig. fotografija
 • Glasba in likovni motiv
 • Plakat – rač. oblikovanje
 • Barvna grafika
 • Umetnost oblikovanja prostora
 • Od pojma do znaka – moj zaščitni znak

LIKOVNO SNOVANJE IIi – 9. r. – vsebina:

 • Zlati rez
 • Obrnjena perspektiva – aspektiva
 • Kip in ambient
 • Načrtovanje prostorskih sprememb v dom. okolju (računalniško oblikovanje in dig. fotografija)
 • Vizualni mediji – fotografija

Umetnost ustvarjanja se začenja z užitkom packanja – pridruži se nam!

Mentorica Metka Amon Beber

Dostopnost