Skoči na glavno vsebino

Ekokviz, ki poteka na naši šoli že vrsto let in na njem sodelujejo učenci 6., 7., 8. razredov vseh slovenskih osnovnih šol, ki so vključene v mrežo ekošol, bo letos potekal v petek 7.3.2014 ob 12:30, v računalniški učilnici. Teme so vremenska napoved, biosfera in varstvo narave ter prehrana.

Če vas zanima več o samem tekmovanju si poglejte informacije še na njihovi uradni spletni strani http://eko.telekom.si/si/ekokviz/default.html

 Spodaj so predstavljene teme letošnjega ekokviza, če pa vas zanima vaše znanje, pa se lahko preizkusite v reševanju ekokviza na njihovi spletni strani, ki je naveden na zgornjem naslovu.

 6. razred

V temi »Vremenska napoved« bodo spoznavali podnebne spremembe na splošno. Zakaj so podnebne spremembe, zakaj nastanejo, kdo so strokovnjaki, ki preučujejo spremembe podnebja in kako to počnejo. Kaj je učinek tople grede, tanjšanje ozonske plasti, delo klimatologov, ter ukrepi za blažitev podnebnih sprememb na svetovni in državni ravni, nenazadnje pa tudi vpliv posameznika na okolje.

7. razred

»Biosfera in varstvo narave« vsebuje podatke o učinkih podnebnih sprememb na biodiverziteto, zdravje ljudi, dobro počutje in učinkih na družbene odnose. Podrobneje je predstavljen problem izumrtja in izumiranja nekaterih redkih rastlin in živali, širjenja življenjskega prostora nekaterih rastlinskih in živalskih vrst na področja, kjer do sedaj niso bili prisotni. Predstavljena je težava spreminjanja globalne cirkulacije zraka, spreminjanja lokalne in globalne vremenske slike, dvig temperature zemeljskega površja, težava povečane toplotne obremenitve, naraščanja sevanja UV, razvoj in širjenje prenašalcev bolezni (klopov, komarjev in podgan). V okviru učinka na družbene odnose je prestavljena okoljska etika, ki trdi, da se bodo z vremenskimi in podnebnimi spremembami še dodatno poglabljale razlike med razvitimi in nerazvitimi državami sveta, zaradi migracij pa se bodo poglabljale tudi družbene napetosti in socialne stiske.

8. razred

Gradivo o prehrani z naslovom »Kaj jemo?« vsebuje nekaj splošnih podatkov o živilih in hranilih in podatke o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na materialno blaginjo ljudi, t.j. količino in kakovost hrane na svetu, o gensko spremenjenih organizmih, o pridobivanju gensko spremenjenih semen, ki vsebujejo pesticide, da bi tako bili bolj odporni proti škodljivcem in njihovem vplivu na okolje, kakšni so varnostni ukrepi glede gensko spremenjenih organizmov, kako so le-ti označeni v trgovini, pa tudi o tem kaj pomeni biti vegan, vegetarijanec, frutarijan in drugo.

 

Dostopnost