Skoči na glavno vsebino

V sredo, 21. 2. 2018, smo na šoli izvedli zasedanje otroškega šolskega parlamenta. Na zasedanju so razredni predstavniki parlamenta od 4. do 9. razreda predstavili naše delo na delavnicah, ki so intenzivno potekale v mesecu januarju in februarju. Seveda so se parlamentarci na zasedanje dobro pripravili pod budnim očesom mentoric, pedagoginj Natalije Novak in Estere Jurša. Zasedanja so se udeležili tudi gostje, ki smo jih vedno veseli.


Prišli so učenci in učitelji naše šole, gospod ravnatelj Darko Škerget in gospod župan Darko Fras.
Najprej so razredni predstavniki šolskega parlamenta predstavili njihovo delo na delavnicah. Temu je sledila predstavitev aktivnosti, ki so jih izvedli po razredih. Predstavniki so skupaj s sošolci razmišljali o različnih področjih v šoli, npr. o predmetniku, dnevu dejavnosti in prehrani. Razmišljanja in mnenja so oblikovali v razredne sklepe, ki so jih predstavili na šolskem zasedanju parlamenta. Ob njihovih predstavitvah se je razvila zanimiva razprava o tem, kaj nam je v šoli všeč in česa ne maramo. Posebej nas veseli, da so se v razpravo aktivno vključevali tudi gostje, ki so s svojimi pogledi, mnenji in stališči prispevali k pestrosti in živahnosti razprave.
Ob koncu razprave smo sprejeli naslednje sklepe:
1. V predmetniku naj bo več ur športne vzgoje.
2. Učenci želimo sodelovati pri organizaciji posebnih dni. Predloge bi oddali pri razredni uri.
3. Želimo, da se pouk občasno izvaja v naravi.
4. Urnik naj se oblikuje tako, da se v zadnjih urah izvajajo sprostitveni predmeti.
5. Iz jedilnika naj se črtajo kupljene pice za malico.
Parlamentarne aktivnosti bomo v letošnjem letu zaključili z razredno uro v marcu, na kateri bodo razredni predstavniki predstavili rezultate vprašalnika o vlogah in odnosih, ki se vzpostavljajo v šoli tako med njimi kot med njimi in odraslimi.

Lep pozdrav do naslednjega leta!
Mentorici in razredni predstavniki

Foto

Dostopnost