PONOVNO ODPRTJE ŠOL IN VRTCEV

Spoštovani starši otrok vrtca in šole! V torek 26. 1. 2021, se v vrtec in šolo vračajo lahko vsi zdravi otroci vrtca in zdravi učenci šole 1. VIO – učenci od 1. do 3. razreda. Pouk se začne ob 8.00 in poteka po septemberskem urniku. Šolski avtobusni prevoz...

Obvestilo staršem

Spoštovani starši učencev šole in otrok vrtca,   obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Do uveljavitve vsebinsko enakega novega...

Podaljšano bivanje na daljavo

Spoštovani učenci in starši! Obveščamo vas, da boste ideje za koristno preživljanje prostega časa našli v googlovih spletnih učilnicah. Dejavnosti, ki jih bomo pripravljali učitelji podaljšanega, izberete po želji in jih prostovoljno opravite. Vaše fotografirane...

Obvestilo – plačilo položnic za vrtec

Spoštovani starši vrtca, datum roka plačila vrtca za oktober je napačen (15.11.2020).  Pravilen rok plačila vrtca za mesec oktober je 31. 12. 2020. Za napako se vam opravičujemo.   Darko Škerget ravnatelj...

Zagotavljanje toplega obroka za učence

Spoštovani, naša šola bo od ponedeljka 9. 11. 2020 dalje zagotavljala brezplačni topli obrok učencem   tistih družin, pri katerih je povprečni  mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije...

POUK NA DALJAVO OD 9. 11. 2020

Spoštovani, obveščam starše in učence OŠ in vrtec Sv. Trojica, da po sklepu Vlade RS od 9. 11. 2020 dalje, izvajamo pouk na daljavo za vse učence in razrede naše šole. Podrobnejša navodila za delo bodo posredovale razredničarke, za učence od 6. do 9. razreda tudi...