Skoči na glavno vsebino

V življenje in delo vpletamo naslednje UNESCO teme:

1. svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju,

2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,

3. medkulturno učenje (preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni in nacionalni ravni),

4. okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.

Na področju izobraževanja si prizadevamo razvijati vsa štiri načela za 21. stoletje, ki zavezujejo članice UNESCO ASPnet. To so:

1. Učiti se, da bi vedeli.

 • V tem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja – učitelj pomaga učencu izbirati informacije okrog njega, ga uči, kako se učiti, odpira medpredmetna problemska področja (npr. svetovni problemi …).
 • Učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati za vsebine.
 • Strogo vodene aktivnosti se izmenjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami.
 • Proces poučevanja je enakomerno porazdeljen med šolo, delo in prosti čas.
 • Okrepljeno je učenje socialnih in etičnih veščin.

2. Učiti se, da bi znali delati.

 • Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah.
 • Navajamo se na skupinsko delo.
 • Poudarek dajemo osebni predanosti za delo.

3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

 • Učimo se o sebi in drugih.
 • Učimo se spoštovanja sebe in drugih.
 • Učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj.
 • Učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).
 • Razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti.
 • Učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi.
 • Učimo se reševati konflikte.
 • Učimo se živeti z naravo.

4. Učiti se biti.

 • Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika.
 • Učimo se, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti in da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.

V vsakodnevnem delu in življenju šole težimo k temu, da bi bil UNESCO ASPnet način razmišljanja in udejanjanja. Dejavnosti in projekte izvajamo pri posameznih predmetih, razrednih urah, podaljšanemu bivanju, nekaj pa tudi v okviru dodatnega dela in raziskovanja. Ker verjamemo v smisel in moč medsebojnega povezovanja, ves čas sodelujemo tudi v različnih projektih drugih UNESCO ASPnet šol.

Dostopnost