Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši in učenci,

 

v sredo, 1. 9. 2021 začenjamo novo šolsko leto. Pouk začenjamo ob 8.00.  Prvi šolski dan se za učence od 2. do 9. razreda zaključi do 10.30. Učenci imajo na ta dan  v šoli tudi malico.

Starše  in učence 1. razreda pričakujemo pred vhodom v šolo ob 9.00.

Vozni red šolskega avtobusa bo prvi šolski dan prilagojen odhodu učencev. Redni šolski avtobusni vozni red velja od 2. 9. 2021 dalje.

Zaradi vztrajnega virusa, ki je še vedno med nami, bo v šolskih prostorih potrebno upoštevati navodila in priporočila NIJZ. Učenci in zaposleni ob posamičnem vstopu v šolo in skupnih šolskih prostorih (hodniki, jedilnica, WC) nosijo zaščitne maske in  upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra ves čas, ko se zadržujejo v skupnih prostorih. Zaščitne maske se uporabljajo tudi na šolskem avtobusu.

Med poukom se bodo prezračevale učilnice in skupni šolski prostori. Učenci se naj temu primerno toplo oblečejo.

Pouk izvajamo kot kabinetni pouk  od 5. do 9. razreda. Učenci od 1. do 4. razreda imajo pouk v matični učilnici.

Učenci od 1. do 4. razreda prihajajo v šolo pri vhodu 1. VIO (vhod v staro šolsko zgradbo). Učence 1. razreda bomo sprejemali ob vhodu v šolo.

Učencem  od 5. do 9. razreda je namenjen vhod pri šolski telovadnici (zadnji vhod pri igrišču). Do organizacijske spremembe je prišlo, saj želimo čim manjše mešanje otrok vrtca in učencev šole.

Prvi šolski dan se zberemo na šolskem igrišču (ob slabem vremenu v šolski telovadnici).

Nato učenci skupaj z razredniki odidejo v matične učilnice, kjer bodo dobili ustrezne usmeritve in navodila za začetek šolskega leta.

K pouku prihajajo samo zdravi učenci.

Za vse starejše od 15 let je vstop v šolo samo izjemoma ob predhodni najavi v tajništvu šole (02 7290191 ali po e-pošti o-st.mb@guest.arnes.si ali jozica.kerenc@ostrojica.si . Pogoj za vstop je veljaven PCT pogoj oziroma druga ustrezna potrdila po navodilih NIJZ.

 

Ob upoštevanju priporočil in navodil za ohranitev zdravja želim vsem učencem in zaposlenim uspešen začetek šolskega leta.

 

Darko Škerget

ravnatelj

 

Dostopnost