Skoči na glavno vsebino

Spoštovani,

šolsko leto se začenja za vse učence naše šole v torek 1. 9. 2020.  Učenci 1. razreda pridejo v spremstvu staršev v šolo ob 10.30. Za učence od 2. razreda do 9. razreda se prvi šolski dan začene ob 9.00. Za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusnim prevozom bo vozni red objavljen na šolski spletni strani. Posebej bo objavljen vozni red za prvi šolski dan in posebej za vse ostale prevoze ob šolskih dnevih.

Prvi šolski dan učenci prinesejo v šolo pisalo, copat ne potrebujejo. V šoli bodo dobili beležko kamor si zapišejo vse potrebne informacije. Prvi šolski dan ni prehrane.

Od srede, 2. 9. 2020, se redni pouk začne ob 8.00.  Učenci na začetek pouka počakajo pred šolo ali na šolskem igrišču ob upoštevanju varnostne razdalje. Vstop v šolo bo od 7.50 dalje. Po končanem pouku učenci  šolo zapustijo in se odpravijo domov. V šoli se ne zadržujejo. Za učence vozače bo organizirano varstvo do prvega avtobusnega odvoza domov.

Zaradi preprečevanje prenosa okužbe SARS-CoV-2 še vedno veljajo priporočila NIJZ o razkuževanju rok, nošenju zaščitnih mask in upoštevanju razdalje 1,5 m. Učenci in odrasli vstopajo v šolo z uporabo zaščitne maske. Pri tem si pri vhodu razkužijo roke. Tudi, ko se gibamo po šolskih hodnikih, uporabljamo zaščitne maske. Zaščitne maske ne uporabljamo med poukom, prav tako zaščitne maske ne uporabljajo učenci do 12. leta starosti.  Ob vstopu v šolo upoštevamo talne označbe. Talne označbe upoštevsmo tudi, ko gremo na kosilo.

V šolo vstopajo le zdravi učenci in zdravi odrasli.

Če bomo na šoli ugotovili, da se učenec ne počuti dobro, oziroma bomo prepoznali simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpeljemo v drug prostor in obvestimo starše, ki učenca prevzamejo. Šola nato ravna v skladu s priporočili in navodili NIJZ.

Pouk poteka v matičnih učilnicah, izjemoma v specializiranih (LUM, TIT, …).  Učenci malicajo v učilnicah. Pred zaužitjem malice se upošteva navodila o higieni NIJZ.

Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli. Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji, kamor so učenci namenjeni.

Za učence 1. razreda se izvaja jutranje varstvo od 6.00 do 8.00.

Podaljšano bivanje poteka po ustaljeni organizaciji od 11.35 do 15.45.

Razredni roditeljski sestanki bodo organizirani na daljavo z uporabo videopovezave, pogovorne ure lahko tudi po telefonu.

Za poslovne zadeve je vstop v šolo možen ob predhodni najavi v tajništvo šole po tel. 02 729 01 91 ali epošti: o-st.mb@guest.arnes.si ali jozica kerenc@ostrojica.si. Vstop je možen samo pri službenem vhodu v šolo.

Želimo uspešen pričetek šolskega leta!

Darko Škerget, ravnatelj

Dostopnost