Skoči na glavno vsebino

Poštovani starši in otroci vrtca,

objavljam

PROTOKOL RAVNANJ V VRTCU PRI OŠ IN VRTCU SV. TROJICA_st_2_z dne 1_6_2020

Pozorno ga preberite in upoštevajte priporočila, ki so zapisana. V ponedeljek 1. 6. 2020 se v vrtec vrača večina otrok. Skupine bodo ponovno delovale v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje. V skupinah bo ponovno veliko otrok. Dobimo pa še eno dodatno skupino LUNICE, homogeno skupino enoletnih otrok, ki bodo v prostorih kulturnega doma. NIJZ nam še vedno nalaga odgovorno ravnanje kljub temu, da so ukrepe sprostili. V vrtcu nas je veliko. Med nami so tudi otroci iz šole in njihove učiteljice. Zato menim, da v dobro vseh nas, zapisano v Protokolu ravnanj v vrtcu št. 2 upoštevmo.

Pa še informacija o oprostitvi plačila vrtca od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020:

Starši so po sprejetju novega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) oproščeni plačila vrtca, če njihovi  otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020  vrtca ne bodo obiskovali.

Torej, starši, ki iz različnih razlogov otroka ne pripeljeo v vrtec, vrtca ne plačajo.

Če bo otrok v vrtcu samo določeno število dni, ostale dneve pa bo doma, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni plačila vrtca.

 

Darko Škerget

ravnatelj

Dostopnost