Skoči na glavno vsebino

Tekmovanja iz znanja kemije za učence organiziramo že vrsto let. Učenci osmih in devetih razredov osnovnih šol tekmujejo za tako imenovana Preglova

priznanja. Tekmovanje je dvostopenjsko, kot izbirno (šolsko) in državno tekmovanje. Oba tekmovanja potekata istočasno po vsej Sloveniji, letos bo šolsko

tekmovanje potekalo 20. januarja 2014 ob 12:35 uri, državno pa 8. marca 2014.

 

Cilji tekmovanja iz znanja kemije so:

• širjenje in poglabljanje znanja kemije,

• primerjanje znanja med učenci,

• popularizacija kemije,

• uporaba znanja kemije,

• odkrivanje in spodbujanje nadarjenih,

• motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije,

• ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Dostopnost