Skoči na glavno vsebino

Obveščamo vas, da je s 1. 1. 2016 v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ur.l. RS št. 57/2015.

Spremenjen zakon veča število upravičencev subvencioniranega kosila učencev in sicer velja od 1. 1. 2016, da pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

a) do 18% neto povprečne plače v RS je priznana subvencija v višini 100% cene šolskega kosila

b) nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS je priznana subvencija v višini 70% cene kosila

c) nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS je priznana subvencija v višini 40% cene kosila.

Na šoli je nekaj otrok, ki jim je po novem priznana subvencija, vendar niso prijavljeni na šolsko kosilo, zato starše pozivamo, da preverite na odločbi o otroškem dodatku višino neto povprečne plače in otroka prijavite na šolsko kosilo, če to želite.

 

 

Dostopnost