Skoči na glavno vsebino

V torek, 16. 2. 2016, je na šoli potekalo zasedanje šolskega otroškega parlamenta. Učenci so na zasedanju predstavljali svoje zaključke in izražali svoja mnenja na temo Pasti mladostništva. Zasedanja so se udeležili učitelji šole, gospod ravnatelj predstavnica Zdravstvenega doma Lenart ga.  Breznik ter predstavnika občine ga. Polanec ter g. Novak.

Na zasedanju smo prišli do naslednjih sklepov:

1. Odvisnost od alkohola je za posameznika in družbo enako ali celo bolj ogrožajoča kot odvisnost od prepovedanih drog. Pri odnosu do alkohola so odrasli v veliko meri odgovorni za odnos mladih do te vrste droge.
2. Težko je določiti starostno mejo mentalne zrelosti za prvi spolni odnos, saj vsak mladostnik dozoreva v svojem tempu. Ozaveščenost mladih o tveganjih v spolnosti je velika in jim omogoča odgovoren pristop na področju vstopa v spolnost.
3. Predlog: Učenci želimo spoznati oz. imeti pogovor z osebo, ki je premagala odvisnost na področju drog.

Kim Juršnik, 8. a, Jakob Šrumpf in  Peter Markoli iz 9. razreda so bili izbrani za delegate šole na medobčinskem otroškem parlamentu v Lenartu.

Čestitamo vse učencem za dobro debato, predstavnikom pa srečno v Lenartu.

fotografije

Mentorici: Natalija Novak, Estera Jurša

Dostopnost