Skoči na glavno vsebino

Pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter zdravega načina priprave. Je enoletni izbirni predmet in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu. Pouk temelji na praktičnih vajah-pripravi hrane, zato poteka v blok urah.


Cilji predmeta
Učenci:

  • razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
  • nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo;
  • poglabljajo znanja, se tudi seznanijo s poklici iz agroživilskih in gostinsko-turističnih smeri;
  • razvijajo individualno ustvarjalnost.
Dostopnost