Skoči na glavno vsebino

V marcu obeležujemo prav poseben dan, to je mednarodni dan voda, kjer mu vso pozornost po celem svetu namenijo 22. marca. Ta dan je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov kot svetovni dan voda v skladu z Agendo 21 – sklepnim dokumentom Konference OZN o okolju in razvoju, ki je bila v  Riu de Janeiru leta 1992. 

Na naši šoli sm ga obeležili na prav poseben način. V sodelovanju s 6.,7. in učenci 9. razreda smo izdelovali kartice z dejstvi o vodi, ki smo jih razdelili vsem učencem na šoli, skupno jedilnico krasi plakat z informacijami o vodi, pripravili pa smo tudi krajši prispevek za šolski radio, kjer smo glas o pomembnosti vode razširili med vse nas.

2014-03-24 10.04.23m

Voda je za življenje nujno potrebna. Na našem planetu je vode veliko. Če pogledamo globus sveta, se nam zdi, da so zaloge v morjih neizčrpne. Ker pa je pridobivanje sladke vode iz morske vode izredno drago, mora človeštvo računati s tem, da se bo lahko oskrbovalo z vodo še naprej samo iz zelo majhnih zalog sladke vode. Te zaloge znašajo približno 0,3% vse vode na zemlji.  Na srečo voda v naravi kroži. Uporabljena voda se v taki ali drugačni obliki vrne skoraj v celoti v naravni krogotok. Viri vode so torej obnovljivi, vendar so omejeni.

Raba vode močno narašča. Naš življenjski standard, moderna urbanizacija in razvita industrijska proizvodnja so privedli do tega, da postaja voda iz dneva v dan važnejša dobrina – kot živilo in kot prenosno sredstvo za odplavljanje vseh vrst odpadkov iz človekove bližine. Število ljudi na zemlji nezadržno  raste, kar pomeni, da se količina razpoložljive vode na osebo za zadovoljevanje potreb za zdravo življenje nezadržno manjša. Istočasno pa povečujemo količine izpustov škodljivih snovi in odpadkov v okolje in posegamo v prostor, kar vse poslabšuje kakovost vode. S tem manjšamo možnost uporabe razpoložljivih vodnih količin za oskrbo s pitno vodo.

Letošnje geslo svetovnega dneva voda je

Voda in varnost živil

Voda je ključ do varne hrane. Koliko vode porabimo za pridelavo hrane?

Kar 70% do 90% vse razpoložljive vode porabimo v kmetijstvu, večino za namakanje.

Za proizvodnjo hrane so potrebne zelo velike količine vode. Veliko več, kot si večina ljudi predstavlja.

Nekaj hitrih resnic o porabi vode v prehrani:

  • za pitje: povprečno 2 do 3 l vode na dan
  • za proizvodnjo hrane, ki zadosti običajne dnevne prehranske potrebe človeka: 3.000 l vode
  • za pridelavo 1 kg žita: 1.500 l vode
  • za pridelavo 1 kg mesa: 15.000 l vode!

Na našem planetu je 7 milijard ljudi, ki se mora prehraniti vsak dan, do leta 2050 nas bo še 2 milijardi več!

Postavlja se vprašanje: ali bo svet zaradi pomanjkanja vode lahko prehranil prebivalstvo?

Glede na to si moramo prizadevati za proizvodnjo več kakovostne hrane, ki zahteva manj porabljene vode – tu ima prav gotovo veliko prednost hrana rastlinskega izvora.

Sodobno kmetijstvo z uporabo umetnih gnojil in pesticidov ter namakanjem omogoča veliko večje pridelke hrane, hkrati pa ima negativne vplive na okolje: upadanje podtalnice, onesnaževanje tal in vode, krčenje gozdov …

2014-03-24 13.43.08 1

Dostopnost