Skoči na glavno vsebino

Sanja Černec, 9. a, Stela Tavželj in Ema Makuc iz 7. a ter Gabrijel Gungl iz 4.a so zastopali našo šolo na zasedanju medobčinskega šolskega parlamenta v Lenartu, ki je bil, 23. 2. 2018, v Centru Slovenskih goric v Lenartu.

Delegati iz šol lenarškega okoliša so najprej razpravljali v manjših skupinah na teme:

  • pozitivni in negativni vidiki slovenskega šolskega sistema,
  • vrednote
  • odnosi med vrstniki
  • odnosi med učitelji in učenci
  • šola drugje in šola drugače.

Po delu v delavnicah so svoje ugotovitve predstavili pred gosti ter spoznali gospodično Špelo Slanič, ki jim je predstavila afriški šolski sistem v Malaviju. Pod moderatorstvom Estere Jurša je nato stekla debata o primerjavi našega šolskega sistema in afriškega.

Zasedanje smo zaključili s sledečimi sklepi:

1. Pri nas imamo dober šolski sistem, ki nudi veliko znanja, je dostopen vsem učencem, šole so dobro opremljene, poskrbljeno je za zdrav način prehranjevanja, učitelji nudijo pomoč učencem, pri pouku uporabljajo raznolike metode in načine poučevanja ter z učenci vzpostavljajo zaupen odnos. Učenci pa kljub temu menimo, da je predmetnik preobsežen, zato smo predolgo v šoli in imamo malo prostega časa, učne vsebine so
2. Vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov je ključnega pomena za dobro počutje učencev in uspešnost pri učenju. Vsebinam tega področja bi bilo potrebno nameniti več časa, razrednih ur ter v te dejavnosti vključiti vse učence na šoli. Medsebojna pomoč, spoštovanje, vljudnost in sprejemanje drugačnosti morajo biti osnovne vrednote šole.
3. Konkretni predlogi:
– v učne načrte je potrebno vnesti vsebine za pridobivanje praktičnih in vseživljenjskih znanj, več ur športne vzgoje;
– več ur nameniti razrednim uram;
– učenci bi morali imeti vpliv pri oblikovanju vsebin posebnih dni.

Naše področje bodo v Mariboru in v Ljubljani zastopali 3 učenci in sicer iz OŠ Cerkvenjak- Sv. Andraž, Oš Lenart in OŠ J.  Hudalesa Jurovski Dol.

Dostopnost