Skoči na glavno vsebino

29. 11. 2013 smo v okviru tehniškega dneva izvedli šolski pilotski projekt Praznični mozaik. Letošnja tema projekta je bila božič. Učenci 1. – 9. razreda so ta dan ustvarjali v likovnih in kuharskih delavnicah, v glasbeni, angleški., tehniški ter novinarski  delavnici. V kuharski in novinarski delavnici sta nam pri delu priskočili na pomoč ga. Lojzka Zemljič in ga. Olga Močnik.  V delavnicah je nastalo veliko raznovrstnih izdelkov, ki smo jih razstavili v jedilnici šole.

Temeljni cilji projekta so bili:
–    poglabljanje znanja o božiču, 
–    ohranjanje kulturne dediščine svojega kraja in krepitev pozitivnega odnosa do nje,
–    spoznavanje del nacionalne in mednarodne kulturne dediščine,
–    razvijanje spoštovanja do tuje kulturne dediščine,
–    privzgajanje kritičnega odnosa do umetnosti kot oblike človekove ustvarjalnosti,
–    spodbujanje aktivnosti, ustvarjalnosti in sodelovanja učencev,
–    medgeneracijsko sodelovanje.

 

UNESCO koordinatorica: Marjana Lep

Dostopnost