Skoči na glavno vsebino

Kot je nedavno zapisala dolgoletna otroška psihiatrinja, humanitarna delavka in predsednica Slovenske filantropije dr. Anica Mikuš Kos je naloga šole, da opremi otroke s spoznanji, znanji, sposobnostmi potrebnimi za lastno preživetje, z odgovornostjo in skrbjo za drugega in zmožnostjo delovanja v svojem družbenem okolju In prav del te naloge smo poskusili udejanjiti v preventivnem dnevu, ki smo ga izpeljali v petek, 17. 11. 2023, za učence od 1. do 9. razreda. Del dopoldneva smo namenili temam o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, v drugem delu pa smo obeležili mednarodni dan strpnosti in se skupaj z vrtcem pridružili nacionalnemu projektu društva Eksena Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, čigar osrednja tema je bila STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJEMO RAZLIKE MED NAMI.
Na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov si želimo, da učenci poznajo področja, ki so ključna za razvoj čustvene stabilnosti, dobrih medosebnih odnosov in pozitivne samopodobe ter da jih opremimo z različnimi viri pomoči, kadar se znajdejo v stiski. Učenci od 1. do 5. razreda so skupaj s psihologinjama iz ZD Lenart predelovali temo o čustvih, učenci od 6. do 8. razreda so raziskovali vire pomoči in institucije, na katere se lahko obrnejo ob najstniških težavah. Devetošolci pa so prejeli priročnik Kaj lahko naredim, da mi bo lažje, ki je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NJIZ) in strokovnjakov iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Priročnik smo jim z aktivnostmi, vajami in razlago vsebin poskusili čim bolj približati in jih navdušiti za uporabo. Ker vemo, da je gibanje eden izmed temeljev na poti do dobrega duševnega zdravja, so se učenci pošteno razgibali v plesni delavnici, ki so jo vodile plesne učiteljice iz plesnega kluba Plesna dimenzija.
Z obeležitvijo mednarodnega dneva strpnosti smo želeli slediti ciljem, ki pri učencih spodbujajo pozitiven odnos do raznolikosti in razvijajo spoštovanje do drugih ljudi, pa naj so to sošolci, učitelji, starši, starejši, ljudje različnih narodnosti, ver, kultur, osebe s posebnimi potrebami….
Na delavnicah, ki so jih izvajali učitelji po navodilih in usmeritvah društva Eksena so se učenci pogovarjali o različnostih med njimi, o pomenu strpnosti in osebne odgovornosti vsakega posameznika pri ustvarjanju dobrih odnosov in prijetnega vzdušja v skupini ter o posledicah sovražnega govora v medsebojnih odnosih. Iztočnice za pogovor so bila tudi različna literarna dela: pravljica Katryn Cave Drugačen, pesem Goski Gvida Tartalja, Dnevnik Ane Frank ter Tavčarjev odlomek Listi iz Visoške kronike.
Pomemben del delavnice je bilo likovno in literarno ustvarjanje. Učenci so svoje ideje in občutke glede strpnosti oz. nestrpnosti izražali skozi risbo, slikanje in pisanje. Nastala so čudovita likovna dela in besedila, ki odsevajo razmišljanje in poglede učencev na šoli. Izdelke so učenci in učitelji razstavili v svojem razredu, najbolj izvirne pa si lahko ogledate na panoju pred knjižnico. Vsak razred je med likovnimi deli izbral najbolj izviren in ekspresiven izdelek, ki ga bomo poslali na nacionalni natečaj društva Eksena. Na natečaju bodo sodelovali tudi ustvarjeni pisni izdelki.
Tako smo z današnjimi dejavnostmi obležili tudi UNESCOV mednarodni dan strpnosti.
S takimi in podobnimi dejavnostmi in aktivnostmi dokazujemo, da šola ni le nosilec znanja, ampak je tudi opora in vzpodbuda otrokom v njihovem čustvenem in socialnem razvoju.

Video: https://photos.app.goo.gl/c3za7jG6CKwrQ8oy7

Dostopnost