Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši in učenci!

S sprejetjem vladnega Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ 11. 2. 2021, se za učence 4. do 9. razreda od 22. 2. 2021, pouk izvaja v prostorih šole. Vzgojno-izobraževalno delo se bo za učence 1. VIO nadaljevalo v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih. Za vse učence 2. in 3. VIO bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo v normativno določenih razredih oz. mehurčkih. Upoštevati je potrebno vse higienske ukrepe za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ in so v veljavi na šoli že od spomladi lanskega šolskega leta. Predmetni pouk v 2. in 3. VIO se organizira v matičnih učilnicah, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učiteljice posameznih predmetov (skladno z urnikom in organizacijo dela). Pouka se udeležijo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se obvezni program, jutranje varstvo, in podaljšano bivanje, ki je za učence 1. VIO organizirano po razredih. Za učence 4. in 5. razreda podaljšanega bivanja ne moremo organizirati, za nujne primere bo organizirano varstvo.

Ob ponovnem vključevanju učenk in učencev v šolo se je potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni, zato vas prosimo, da upoštevate protokol prihodov  in odhodov v /iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene stroke. Učenke in učenci ob gibanju po šoli uporabljajo maske in upoštevajo medosebno  razdaljo najmanj 1,5 m.  Mask ne uporabljajo v učilnicah pri pouku. Priporoča se, da tudi strokovni delavci pri svojem neposrednem delu z učenci za svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko (tudi v 1. VIO).

Pouk v manjših skupinah se za učence od 4. do 9. razreda začasno ne izvaja. Pouk športne vzgoje  se izvaja brez mešanja učencev iz različnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Delitev po spolu se ne izvaja. Obvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku. Če bomo oblikovali heterogeno skupino je nošenje mask pri pouku obvezno za vse udeležence. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli v okviru oddelka ali skupine ob upoštevanju higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.

Šola v naravi, plavalni tečaj, kolesarski izpit, ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

Malica se za vse učence organizira v matični učilnici.

Kosilo se organizira v jedilnici, lahko tudi v matični učilnici. Pri tem upoštevamo vsa navodila dežurnega učitelja in priporočila o higieni ter nošenju zaščitnih mask. Šola organizira in zagotavlja topli obrok tudi za vse dijake v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88.

Učilnice in ostale šolske prostore zračimo vsako šolsko uro. Učencem in zaposlenim priporočam, da imajo s seboj dodatna oblačila.

Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih šola lahko izvede v homogeni skupini (v okviru oddelka).

Športne in druge dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega dela zavoda in jih običajno izvajajo zunanji izvajalci, se ne izvajajo.

O odsotnosti  učenk in učencev od pouka zaradi zdravstvenih omejitev  odloča pediater. Učenke in učence, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, bodo strokovni delavci po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirali z obsegom snovi, ki se je pri pouku obravnavala. Posredovali jim bomo tudi pisna gradiva, ki so se uporabljala neposredno pri pouku v oddelku.

Želim vam prijetno vrnitev šolo!

 

Darko Škerget

ravnatelj

 

Dostopnost