Skoči na glavno vsebino

Računalništvo

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki ga učenci in učenke devetletne osnovne šole lahko izberejo v tretji triadi, to je v 7., 8. in/ali 9. razredu. Predmet je razdeljen na tri sklope: Urejanje besedil, Multimedija in Računalniška omrežja. Pri...
Dostopnost