Skoči na glavno vsebino

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki ga učenci in učenke devetletne osnovne šole lahko izberejo v tretji triadi, to je v 7., 8. in/ali 9. razredu.

Predmet je razdeljen na tri sklope: Urejanje besedil, Multimedija in Računalniška omrežja.

Pri predmetu se teorija poznavanja osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki in z njimi povezano informacijsko tehnologijo.

Dostopnost