Skoči na glavno vsebino

V četrtek, 13. 2. 2014, smo izvedli šolski parlament. Na njem smo prikazali delo parlamentarcev v letošnjem šolskem letu ter urili miselne in govorne sposobnosti v debatah. Izvolili smo tudi tri učence, ki so našo šolo zastopali na medobčinskem parlamentu. Ta je potekal v petek, 21. 2. 2014, v Lenartu.

 

IMG 2079Mala

 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

Z letošnjo temo smo se učenci seznanjali na delavnicah po razredih, kjer smo predstavljali in spoznavali današnje razmere v družbi. Predstavniki razredov smo se z menoricama dobivali na delavnicah ter diskutirali o značilnostih našega časa, iskali vzroke za današnje razmere in hkrati tudi možne rešitve.

Na delavnicah smo učenci naredili fotozgodbo, v kateri smo skušali pokazati, kako se v naši družbi včasih počutijo drugačni. Za učence prve triade pripravili in izvedli lutkovno igro, s katero smo mlajše učence želeli spodbuditi k razmišljanju o tem, da nas različne razmere silijo v različna dejanja in odzive. Včasih napačno reagiramo zaradi neznanja ali strahu pred tem, česar ne poznamo. 

IMG 2051 Mala

 

Po koncu predstave so učenci poustvarjali na različne načine. Njihovi izdelki so bili resnično zanimivi. 

IMG 2057 Mala

 

Po napornih pripravah na delavnicah smo v četrtek, 13. 2. 2014, izvedli šolski parlament. Izvedli smo ga v obliki debate za in proti ter tako urili svoje miselne sposobnosti in jezik. Tezi, o katerih smo debatirali, sta bili naslednji:

– Vsak človek lahko ima možnost, da v življenju doseže to, kar hoče.

– Posameznik ima možnost, da s svojimi idejami vpliva na širše družbeno okolje.

Sklepi 11. šolskega parlamenta so:

Vsak človek v življenju naleti na veliko ovir pri doseganju svojih ciljev. Nekatere od teh ovir, npr. revščina, so lahko tudi nepremostljive. Zato moramo biti pozorni na ljudi v svoji okolici in jim že na začetku, to je v vrtcu in v osnovni šoli, nuditi najboljše, kar je možno.

Posameznik ima ob določenih pogojih možnost za širše in globje vplivanje na družbeni sistem. Če uspe ideje, ki jih sprejme večina ljudi, izraziti, jih bodo ljudje začeli uresničevati. Včasih se zgodi, da so ideje posameznika sprejete šele po njegovi smrti.

Na naši šoli smo na zasedanjih šolskega parlamenta sklenili tudi, do bomo po razredih organizirali akcijo zbiranja igrač ter jih podarili Rdečemu križu v Lenartu. Akcijo bodo po razredih koordinirali in izpeljali člani šolskega parlamenta.

Na šolskem otroškem parlamentu smo izvolili tudi tri predstavnike, ki so nas zastopali na medobčinskem otroškem parlamentu v Lenartu. To so Veronika Kukovec, Nejc Tušek in Andrej Šrumpf.

 

 

 

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

 

V petek, 21. 2. 2014, je v Lenartu zasedal medobčinski šolski parlament. Sodelovalo je 6 šol: poleg naše šole so se zasedanja udeležili še predstavniki OŠ Cerkevnjak-Vitomarci, OŠ Voličina, OŠ Benedikt, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol, OŠ Sv. Ana in OŠ Lenart.  Na začetku so se predstavili kandidati posameznih šol. Sledila je izvolitev delovnega predsedstva. Nato so kandidati pregledali sklepe lanskega zasedanja, potem pa začeli z razpravo za in prosti. V tem delu so morali zagovarjati ali nasprotovati postavljenim tezam. Teze so se glasile:

 

          razmere v današnji družbi so za življenje ljudi boljše kot so bile pred leti;

 

–          trenutne razmere v družbi imajo slab vpliv na oblikovanje vrednot.

 

Parlamentarci so v razpravo vnašali veliko energije in lastnih pogledov na življenje nekoč in danes ter na vpliv, ki ga imajo vodilni v družbi na oblikovanje vrednot ljudi, ki ne zasedajo položajev moči oz. v svojih rokah nimajo oblasti. V razpravi so učenci pokazali veliko iznajdljivosti in kritičnega razmišljanja, saj je bilo včasih posamezne teze težko zagovarjati ali jim nasprotovati.

 

Razprava je potekala v spoštljivem in kulturnem vzdušju in bi lahko bila vzgled marsikateremu poslancu v državnem zboru. Duh razprave so opazili tudi povabljeni gostje in mladim čestitali za izkazovanje medsebojnega spoštovanja.

 

Sledila je malica, kjer smo si nabrali moči za delo v skupinah. Tukaj so učenci iskali načine, s katerimi lahko prispevajo k boljši družbi v ožji okolici. Rešitve so predstavili vsem udeležencem.

 

Sledil je pogovor s Klemnom Peranom, predsednikom dijaške organizacije Slovenije. Klemen je parlamentarcem približal delovanje same organizacije in jih spodbudil k aktivnemu razvijanju svojih idej tudi v prihodnosti.

 

Na koncu so udeleženci parlamenta izvolili svoje predstavnike, ki jih bodo zastopali na regijskem in nacionalnem zasedanju šolskega otroškega parlamenta.

IMG 2085 Mala

 

 

Dostopnost