Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši otrok vrtca in šole!

V torek 26. 1. 2021, se v vrtec in šolo vračajo lahko vsi zdravi otroci vrtca in zdravi učenci šole 1. VIO – učenci od 1. do 3. razreda.

Pouk se začne ob 8.00 in poteka po septemberskem urniku. Šolski avtobusni prevoz učencev poteka po septemberskem urniku voženj.

Za učence od 4. do 9. razreda pouk še vedno poteka na daljavo.

Za učence 1. do 3. razreda poteka pouk v matičnih učilnicah. Učenci različnih razredov in oddelkov se ne mešajo in ne združujejo. Pouk obveznega programa po predmetniku in razširjenega programa (OPB, interesne dejavnosti, JV) se izvaja samo v okviru oddelka. Za učence, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola prilagodila oblike in metode dela.

Maske učenci nosijo samo ob odhodu iz učilnice (na WC, kosilo v jedilnico, ob odhodu v telovadnico ipd.) Med poukom učenci mask ne nosijo. Maske so pri pouku obvezne za učitelje.

V vrtcu se kurikul izvja v matičnih igralnicah. Otroci mask v vrtcu ne nosijo. Obvezne so za vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice. Zaradi podaljšane pandemije in odsotnosti strokovnega kadra v vrtcu, lahko vrtec prilagodi  organizacoijo in poslovni čas vrtca.

Šola in vrtec ne izvajata ekskurzij, plavalnega tečaja, šole v naravi in praktičnega dela prometne vzgoje.

Vstop v šolo je možen samo zaposlenim in staršem 1. razreda do garderob.

V vrtčevske prosotre starši vstopajo posamično ob upoštevanju razdalje 1,5 m.

V učilnice in igralnice starši ne vstopajo.

Za pravilnost zaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi saj s tem zmanjšujemo možnost okužbe.

 

Darko Škerget

ravnatelj

Dostopnost