Skoči na glavno vsebino

O knjižnici

V šolski knjižnici vas od ponedeljka do petka pričakujem knjižničarka MAJA RAZBORŠEK. Odpiralni čas knjižnice je opredeljen z urnikom, ki je izobešen na vratih knjižnice, na oglasni deski v jedilnici šole ter v učilnicah 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja.

V primeru nadomeščanja drugih učiteljev, sodelovanja pri drugih aktivnostih (udeležba na športnem, kulturnem, naravoslovnem, tehniškem dnevu, spremstvo učencev ipd.),  pouka v prostorih knjižnice ter izvajanja bibliopedagoških ur je knjižnica zaprta.

 

POSTAVITEV GRADIVA

LEPOSLOVNO gradivo za učence od 1. do 9. razreda je postavljeno v prostem pristopu po sistemu C, P, M in L.

C – do 9. leta starosti
P – od 9. do 13. leta
M – od 13. leta dalje
L – ljudsko slovstvo

STROKOVNO ali POUČNO gradivo je prav tako v prostem pristopu po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija), ki zajema devet glavnih skupin:

0 SPLOŠNO
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
2 VERSTVO. MITOLOGIJE
3 DRUŽBENE VEDE
5 NARAVOSLOVNE VEDE
6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA
7 UMETNOST
8 JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST.
9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA

Dostopnost