Skoči na glavno vsebino

Tako smo našemu dolgoletnemu ravnatelju, g. Darku Škergetu zapeli v četrtek,
1. februarja 2024, ko smo se v telovadnici zbrali učenci in učenke, otroci iz vrtca,
učiteljice, učitelji, vzgojiteljice ter ostali sodelavci in sodelavke ter ga s pesmijo in
besedami pospremili v zaslužen pokoj.
Kot učitelj glasbene vzgoje je gospod Darko Škerget svojo pedagoško pot pred 40
leti pričel na osnovni šoli v Jurovskem Dolu, leto kasneje pa se je zaposlil še na OŠ
Benedikt.
Od leta 1991 je uspešno, strokovno, kreativno, predvsem pa srčno vodil življenje in
delo v Osnovni šoli in vrtcu Sveta Trojica.
V kolektivu je krepil sodelovanje in medsebojno zaupanje ter gradil pozitivno in
ustvarjalno klimo. Veliko svoje energije in prostega časa je namenjal posodabljanju
učne tehnologije in prostorov, v katerih se odvija vzgojno-izobraževalno delo. V času
njegovega ravnateljevanja so se večkrat posodobile učilnice, uredila računalniška
učilnica, zgradil prizidek k šoli, posodobila in povečala telovadnica. Velik poudarek je
namenjal strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev in vzgojiteljev, saj je zagovarjal
kvalitetno delo s sodobnimi metodami in oblikami dela, kar neposredno vpliva na
razvijanje kvalitetnega in uporabnega znanja pri učencih. Vedno je bil pripravljen na
nove izzive, kar pričajo številni inovativni projekti, ki smo jih pod njegovim vodstvom
izvajali na šoli.
Glasbenik po srcu in duši je vnašal harmonijo v šolo med učence in učitelje ter
vzgojiteljice in otroke vrtca.
Gospoda Darka Škergeta sodelavci in učenci cenimo kot strokovnjaka in zaupanja
vrednega človeka, ki nam je znal prisluhniti in svetovati, s svojo iskrivostjo in smislom
za humor pa je prispeval k pozitivni klimi na šoli.

Dragi gospod ravnatelj!
Vaša poklicna pot se končuje. V čast in ponos nam je, da smo imeli priložnost skupaj
z vami hoditi po tej poti, da ste nas zanesljivo vodili in nas navdihovali, da ste nas
spodbujali in se znali smejati z nami. S svojim delovanjem se niste zapisali le v
zgodovino trojiške šole, za zmeraj boste ostali zapisani tudi v naših srcih.
Želimo vam, da v pokoju uresničite vse tiste želje, za katere vam je do sedaj
zmanjkovalo časa, Vaš iskriv nasmeh naj bo večen, ostanite zdravi in spomnite se
kdaj na nas, vaše sodelavce in učence OŠ in vrtca Sv. Trojica. Pogrešali vas bomo.

Slovo od ravnatelja (Posnetek)

Fotografije

Dostopnost