Skoči na glavno vsebino

Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposiobnosti

Usvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj, povdarek na nogometu.

Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami.

Prijetno doživljanje športa : ogled športne prireditve, obisk kopališča, bowling centra.

Dostopnost