Skoči na glavno vsebino

DEJAVNOSTI EKOŠOLE

V letošnjem letu 2013/14 nas čaka veliko dela, saj se delo ekošole nadgrajuje in dobiva nove razsežnosti. Tako bomo morali uresničiti cilje treh obsežnih tematskih sklopov, ki so naslednji:

 1. ODPADKI
 2. ENERGIJA
 3. VODA

Prav tako bomo še sodelovali v treh projektih:

 1. Zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš
 2. Sodelovanje na likovnem natečaju: Prednovoletni čas
 3. Eko branje za eko življenje
 4. Ekokviz
 5. Vrtilnica
 6. Zelene straže
 7. Ekodetektivi
 8. Zbiranje odpadnih baterij in starega papirja.
 9. Ekodan na temo energije na predmetni stopnji in zelenjadarski dan na razredni stopnji.

Tudi letos smo si zadali nalogo, da bomo osvojili ekozastavo in dokazali, da znamo poskrbeti za svoje okolje, ki ga moramo nujno ohraniti za naše potomce.

Koordinatorki ekošole:

Anka LEOPOLD in Marta JEMENŠEK

Dostopnost