Dan OZN

V sredo 24. oktobra smo v okviru Unesco šole obeležili mednarodni dan Zduženih narodov. Obeležitev dneva je potekala v vseh razredih v obliki enorurne delavnice na temo Za boljši in pravičnejši svet vseh nas. Učenci od 1. do 5. razreda so kot uvod v obeležitev dneva...
Projekt Pletemo niti mreže s prijazno besedo

Projekt Pletemo niti mreže s prijazno besedo

11. oktobra 2012 je naša šola sodelovala v mednarodnem UNESCO projektu Pletemo niti mreže s prijazno besedo, ki je potekal v OŠ Griže. Na srečanju je bila osrednja pozornost namenjena razvijanju komunikacijskih veščin, izvedene pa so bile raznovrstne delavnice, ki sta...

Smo UNESCO šola …

V življenje in delo vpletamo naslednje UNESCO teme: 1. svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju, 2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje, 3. medkulturno učenje (preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni...
UNESCO in UNESCO ASPnet

UNESCO in UNESCO ASPnet

UNESCO je bil ustanovljen leta 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. Sedež organizacije je v Parizu v Franciji.Namen organizacije je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja...

UNESCO himna

HIMNA UNESCO ŠOL Himna je bila prvič javno predstavljena 10. dec. 1997 na OŠ Cirila Kosmača Piran ob praznovanju 50. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic. Slovesnosti se je udeležil tudi Generalni direktor UNESCA dr. Federico Mayor in številni gostje iz...
Dostopnost