V tem mesecu pričenjamo z jedmi ekološkega oziroma biološkega izvora. Besedi BIO – biološko in EKO – ekološko sta v bistvu sopomenki (torej glede na pomen med njima ne obstaja nobene razlike) in označujeta način pridelave hrane, pri katerem ni dovoljena uporaba kemičnih zaščitnih sredstev (pesticidov), umetnih gnojil, lahko topnih mineralnih gnojil, gensko spremenjenih organizmov ter sintetičnih dodatkov v krmilih in gnojilih. Pri vzreji živali oziroma pridobivanju živalskih produktov (mleko, jajca, mlečni izdelki, meso …) pa prav tako ne uporabljajo antibiotikov ali rastnih hormonov. Takšna živila bomo dodajali na jedilnik vsak teden 2 do 4x pri raznovrstnih jedeh JEDILNIK _April _2018