Sodelovanje na 4. UNESCO teku mladih

Sodelovanje na 4. UNESCO teku mladih

V sredo, 18. 5. 2016, je na Ptuju potekal 4. UNESCO tek mladih, ki ga vsako leto organizira Gimnazija Ptuj. Tek spodbuja k povezovanju in sodelovanju skozi šport, spoštovanju različnosti in razvijanju strpnosti, zato smo se ga predstavniki OŠ in vrtca Sveta Trojica z...
Šolski UNESCOV nacionalni projekt Praznični mozaik: pust

Šolski UNESCOV nacionalni projekt Praznični mozaik: pust

V soboto, 6. 2. 2016, smo v OŠ in vrtcu Sveta Trojica uspešno zaključili letošnji šolski UNESCOV nacionalni projekt Praznični mozaik: pust, s katerim smo želeli poudariti pomen ohranjanja nesnovne kulturne dediščine in krepiti pozitiven odnos do le-te. Z delom smo...
UNESCOV nac. projekt Praznični mozaik: dan Rudolfa Maistra

UNESCOV nac. projekt Praznični mozaik: dan Rudolfa Maistra

V četrtek, 13. 11. 2014, smo na naši šoli v okviru tehniškega dneva izvedli del UNESCO-vega nacionalnega projekta Praznični mozaik: dan Rudolfa Maistra.Projekt je bil posvečen trem obletnicam: 140. obletnici rojstva velikega Slovenca Rudolfa Maistra, 80. obletnici...
Svetovni dan boja proti AIDS-u

Svetovni dan boja proti AIDS-u

1. decembra vsako leto po celem svetu obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Tudi na naši šoli smo tej tematiki posvetili pozornost in pripravili delavnico ”Kaj že vem o aidsu?” za učence od 6. do 9. razreda. Že obstoječe informacije smo nadgradili z...
Dan sajenja drevesa 2014

Dan sajenja drevesa 2014

22. septembra 2014 je naša šola že petič sodelovala v mednarodnem naravovarstvenem projektu ENO Tree Planting Day. S tem smo se pridružili tisočem učencev in stotinam šol po vsem svetu. Letošnje sajenje je bilo v celoti posvečeno miru. Spominjamo se 100-letnice...

DAN ZNANOSTI

V sklopu letošnjega dneva znanosti za mir in razvoj so nadarjeni učenci naše šole in učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji 25. 9. 2014 obiskali Fakulteto za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Udeležili smo se posebnega Dneva znanosti in tako hodili po...