Jedilnik za mesec april

V tem mesecu pričenjamo z jedmi ekološkega oziroma biološkega izvora. Besedi BIO – biološko in EKO – ekološko sta v bistvu sopomenki (torej glede na pomen med njima ne obstaja nobene razlike) in označujeta način pridelave hrane, pri katerem ni dovoljena uporaba...

APRIL 2017-šola

Alergeni

Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, ki so navedeni v Uredbi 1169/2011/EU – priloga II. Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja na oglasni...
Stran 2 od 212